Otázky a odpovede

NEOČAKÁVANE PRIAZNIVÉ VÝSLEDKY VYVOLÁVAJÚ MNOHO OTÁZOK. TO JE DOBRE. MÁME PRE VÁS ODPOVEDE, KTORÉ HĽADÁTE.

Otázky a odpovede

ELC využíva Coulombov zákon. Olej obteká medzi viacerími pármi elektród s rozdielným potenciálom. Medzi elektródami sú vložené vhodne tvarované vložky – kolektory – na ktoré sa častice pôsobením elektrostatických sil zachycujú. Kolektory sú ľahko vymeniteľné, ich kapacita je vysoká, dá sa vyjadriť až v kilogramoch.
Pri oxidácií (a termooxidácií) sa tvoría kyslé produkty, ktoré podmieňujú vznik ďalších zlúčenín. Vznikajú úsady (až pryskyrice), ktoré sú príčinou zťaženého chodu, prípadne dokonca zadrenia hydraulických prvkov, znižujú životnosť tesniv („efekt brúsneho papiera“).
Pokiaľ nie je potrebné doplniť úbytok oleja spôsobený únikmi, nie je naozaj výmena oleja v mnohých prípadoch nutná. V oleji zostávajú prísady, ktoré sa pri udržovaní vysokej čistoty oleja tak rýchlo neodbúravajú. Potom stačí prevádzať analýzy olejov a poznať ich priebežný stav. Odborníci zistili, že zachovanie mazacích a mechanických vlastností oleja je podmienené pravidelným odlučovaním cudzích látok. Väčšina úžívateľov ELC olej nevymeňuje a prevádzka ich strojov je bezproblémová.
Obecne sa dá povedať, že v oleji má být obsah vody nižší ako 200 mg/kg (0,02%, 200 ppm), aby sa stroje a olejové systémy chránili pred korozným a kavitačným poškodením. Pre oleje s obsahom vody vyšším (aj nad 20%) vyvinula firma KLEENTEK prístroje na odlučovánie vody – dehydrátory (DH), ktoré dokážu znížiť obsah vody na bezpečnú hodnotu bez obmedzenia prevádzky stroja. Prístroje DH slúžia k odlučovniu vody voľnej aj viazanej, ale aj rezných kvapalín. Prístroje DH je možné použiť samostatne pred čistením, v sérií s prístrojom ELC alebo tiež ako kompaktné, inštalovaný DH + ELC.
Nemá. Prístroje ELC aditíva neodstraňujú. Túto skutočnosť si môže otestovať každý sám vo vlastnej prevádzke s vlastným olejom.
Prístroje ELC vďaka svojmu princípu odstraňujú z oleja častice všetkých druhov a veľkostí až pod 1 µm.

Vaša otázka

Radi by ste sa dozvedeli potrebné informácie? Neváhajte nás kontaktovať.

Chcete znížiť svoje náklady ?

Nikdo nechce kupovať mačku vo vreci. Pokiaľ nie ste si istí, že by vám investícia do technológie Kleentek priniesla úžitok, nechajte si zadarmo previesť analýzu nákladov. Zistíte, aká je skutočná návratnosť tejto investície. Potom budete mať jasno.