VKF / Veľkokapacitná filtrácia kvapalín


VKF JE JEDNODUCHÝ NÁSTROJ, KTORÝ ZVÝŠENÍM AKOSTI POVRCHOV ČI PRESNOSTI PRI OBRÁBANÍ ZABEZPEČUJE KVALITU FINÁLNEHO PRODUKTU.