DH / Dehydrátory

DEHYDRÁTORY SÚ SCHOPNÉ “VYSUŠIŤ” NIELEN OLEJ, ALE CELÝ OLEJOVÝ SYSTÉM STROJA. SÚ SCHOPNÉ ODSTRÁNIŤ AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO VODY ZO STROJA.

Prečo si DH zamilujete ?

POZNAJTE VÝHODY DEHYDRÁTOROV
Po nasadení DH nezostáva voda vo zvaroch a šroubeniach, v nerovnostiach, v oblúkoch potrubia a pod. Olej a vnútorné plochy stroja sú tzv. suché. DH odstráni akékoľvek množstvo vody zo stroja.

Dehydrátory sa napájajú bez prerušenia chodu stroja v obtoku do beztlakového miesta.

Môžete žiadať štandardné prevedenie alebo podľa vlastných potrieb.

Dehydrátory kontinuálne odlučujú vodu z oleja.

Manipulácia s Dehydrátormi je jednoduchá, protože sú mobilné.

Dehydrátory nemajú žiadny vplyv na aditíva.

Dehydrátory žiadnym spôsobom neovplyvňujú teplotu oleja.

Ako vám DH zníži náklady

JEDEN GRAF POVIE VIAC AKO TISÍC SLOV
Zvýšený obsah vody postupne oslabuje účinok aditív, skracuje sa životnosť oleja a prejavujú sa typické znaky – zvýšená prevádzková teplota, trhavý pohyb stick-slip, zalepenie filtrov, nedojazd do krajných polôh, zvýšená hlučnosť čerpadiel a pod. To všetko dehydrátory anulujú.

Chcete znížiť svoje náklady ?

Nikdo nechce kupovať mačku vo vreci. Pokiaľ nie ste si istí, že by vám investícia do technológie Kleentek priniesla úžitok, nechajte si zadarmo previesť analýzu nákladov. Zistíte, aká je skutočná návratnosť tejto investície. Potom budete mať jasno.