Naše služby

SAMOTNÝMI PRODUKTAMI KLEENTEK TO NEKONČÍ. VYUŽITE NAŠE PROFESIONÁLNE SLUŽBY A ZÍSKAJTE TAK Z KLEENTEKU MAXIMUM.Servisné čistenie olejov

PONÚKAME PRENÁJOM PRÍSTROJOV A ODBORNÉ KONZULTÁCIE

Ponúkame pravidelné čistenie olejových systémov strojov a zariadení počas prevádzky. Rozsah čistenia doporučíme na základe posúdenia súboru prevádzkových vplyvov. Naši špecialisti Vás radi navštívia a prediskutujú Vaše potreby. Následne navrhnú ekonomické riešenia a zabezpečia odstránenie problémov strojov a zariadení.


Servisné odlučovanie vody z olejov

OKREM PRENÁJMU A KONZULTÁCIÍ PONÚKAME AJ RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Servisným nasadením prístrojov DH odstránime vodu z olejov bez prerušenia prevádzky stroja. Voda v oleji je nechcenou prísadou, ktorá pôsobí korózivne. Urýchluje „stárnutie“ oleja a zoslabuje účinok prísad. Už veľmi malé množstvo napr. skracuje životnosť ložísk o desať až niekoľko saťkrát.


Laboratórne rozbory olejov

POZRIME SA VAŠIM OLEJOM NA ZÚBOK

Sledovanie stavu stroja pomocou sledovania stavu oleja – zistenie obsahu prvkov, laboratórne rozbory olejov a mazív, jeho ďalšia použiteľnosť, zaradenie do triedy čistoty. Služby zahrňujú vstupnú kontrolu nových olejov, prevádzkové skúšky olejov, stanovenie obsahu kovov a prvkov či veľkosti a množstva nečistôt a zaradenie oleja do triedy čistoty.


Školenie a vzdelávanie

STAŇTE SA ODBORNÍKMI NA STRATÉGIU NULOVÝCH PORÚCH

Kurzy a školenia sú zamerané na problematiku údržby hydraulických systémov. Doporučujeme kurzy a školenia v oblasti priemyslovej a mobilnej hydrauliky priamo na vašom pracovisku. Program kurzu je možné zostaviť na základe vaších požiadaviek. Súčasťou kurzov sú odborné príručky spracovávané pre každý kurz individuálne.


Partnerské poradenstvo

O NAŠE SKÚSENOSTI SA S VAMI RADI PODELÍME

Na základe mnohoročného výzkumu japonskej materskej firmy a prevádzkových skúseností ponúkame otvorenú, objektívnu a ľahko overiteľnú komunikáciu so zákazníkom. Cieľom je zabezpečenie takého stavu a kondície oleja, aby bola docielená v čo najkratšom čase čo najvyššia efektivita výroby. Ponúkame a zabezpečíme japonskú stratégiu nulových porúch.

Sme flexibilní, ponúkame nové možnosti použitím špičkových technologií, zabezpečíme kvalitné služby. Sme otvorení predávaniu svojich znalosí v oblasti aplikácie olejov a posúdenia vhodnosti použitia. Pomocou tribodiagnostiky vieme sledovať stav strojov a ich opotrebenie (bezdemontážna diagnostika) a predikovať budúce poruchy.


Podpora a servis

7 DNÍ V TÝŽDNI, 24 HODÍN DENNE

Dostupnosť je bežne poskytovaná 7 dní v týždni v potrebnom a požadovanom rozsahu. Stojíme pri svojich zákazníkoch a sme im vždy nápomocní pri odstraňovaní negatívnych prejavov strojov. Zákazníkovi predáváme objektívne informácie.