Naše služby

SAMOTNÝMI PRODUKTAMI KLEENTEK TO NEKONČÍ. VYUŽITE NAŠE PROFESIONÁLNE SLUŽBY A ZÍSKAJTE TAK Z KLEENTEKU MAXIMUM.
PONÚKAME PRENÁJOM PRÍSTROJOV A ODBORNÉ KONZULTÁCIE

Servisné čistenie olejov

Ponúkame pravidelné čistenie olejových systémov strojov a zariadení počas prevádzky. Rozsah čistenia doporučíme na základe posúdenia súboru prevádzkových vplyvov. Naši špecialisti Vás radi navštívia a prediskutujú Vaše potreby. Následne navrhnú ekonomické riešenia a zabezpečia odstránenie problémov strojov a zariadení.
OKREM PRENÁJMU A KONZULTÁCIÍ PONÚKAME AJ RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Servisné odlučovanie vody z olejov

Servisným nasadením prístrojov DH odstránime vodu z olejov bez prerušenia prevádzky stroja. Voda v oleji je nechcenou prísadou, ktorá pôsobí korózivne. Urýchluje „stárnutie“ oleja a zoslabuje účinok prísad. Už veľmi malé množstvo napr. skracuje životnosť ložísk o desať až niekoľko saťkrát.
POZRIME SA VAŠIM OLEJOM NA ZÚBOK

Laboratórne rozbory olejov

Sledovanie stavu stroja pomocou sledovania stavu oleja – zistenie obsahu prvkov, laboratórne rozbory olejov a mazív, jeho ďalšia použiteľnosť, zaradenie do triedy čistoty. Služby zahrňujú vstupnú kontrolu nových olejov, prevádzkové skúšky olejov, stanovenie obsahu kovov a prvkov či veľkosti a množstva nečistôt a zaradenie oleja do triedy čistoty.
STAŇTE SA ODBORNÍKMI NA STRATÉGIU NULOVÝCH PORÚCH

Školenie a vzdelávanie

Kurzy a školenia sú zamerané na problematiku údržby hydraulických systémov. Doporučujeme kurzy a školenia v oblasti priemyslovej a mobilnej hydrauliky priamo na vašom pracovisku. Program kurzu je možné zostaviť na základe vaších požiadaviek. Súčasťou kurzov sú odborné príručky spracovávané pre každý kurz individuálne.
O NAŠE SKÚSENOSTI SA S VAMI RADI PODELÍME

Partnerské poradenstvo

Na základe mnohoročného výzkumu japonskej materskej firmy a prevádzkových skúseností ponúkame otvorenú, objektívnu a ľahko overiteľnú komunikáciu so zákazníkom. Cieľom je zabezpečenie takého stavu a kondície oleja, aby bola docielená v čo najkratšom čase čo najvyššia efektivita výroby. Ponúkame a zabezpečíme japonskú stratégiu nulových porúch.

Sme flexibilní, ponúkame nové možnosti použitím špičkových technologií, zabezpečíme kvalitné služby. Sme otvorení predávaniu svojich znalosí v oblasti aplikácie olejov a posúdenia vhodnosti použitia. Pomocou tribodiagnostiky vieme sledovať stav strojov a ich opotrebenie (bezdemontážna diagnostika) a predikovať budúce poruchy.

7 DNÍ V TÝŽDNI, 24 HODÍN DENNE

Podpora a servis

Dostupnosť je bežne poskytovaná 7 dní v týždni v potrebnom a požadovanom rozsahu. Stojíme pri svojich zákazníkoch a sme im vždy nápomocní pri odstraňovaní negatívnych prejavov strojov. Zákazníkovi predáváme objektívne informácie.

Chcete znížiť svoje náklady ?

Nikdo nechce kupovať mačku vo vreci. Pokiaľ nie ste si istí, že by vám investícia do technológie Kleentek priniesla úžitok, nechajte si zadarmo previesť analýzu nákladov. Zistíte, aká je skutočná návratnosť tejto investície. Potom budete mať jasno.