Životné prostredie

Z ČISTÉHO OLEJA BUDETE MAŤ RADOSŤ NIELEN VY, ALE I NAŠA MATIČKA KRAJINY. ULEVÍME JU TO TIEŽ OD NEGATÍVNYCH VPLYVOV ODPADNÉHO OLEJA.
NEDÁME ODPADU ŠANCU

Predchádzanie vzniku nebezpečných odpadov

Z pohľadu hierarchie nakladania s odpadmi je najdôležitejším krokom predchádzanie ich vzniku a tiež príprava k opätovnému použitiu. A to je naše krédo a naša práca. Dokážeme tieto dva najdôležitejšie body naplniť v oblasti olejov a kvapalných mazív. Odpad teda nevzniká. Vďaka tomuto prístupu predĺžite životnosť olejov a znížite množstvo odpadových olejov. Takému postupu sa v terminológií zákona o odpadoch hovorí „opätovné použitie a predchádzanie vzniku odpadov“. Pokiaľ Vám pomôžeme znížiť množstvo nebezpečných odpadov, znížia sa aj nároky na evidenčné povinnosti, ktoré máte ako pôvodcovia odpadov.
PORADÍME VÁM, AKO ZATOČIŤ S ODPADOM

Ekologické poradenstvo

V spolupráci so špičkovými odborníkmi sme schopní zabezpečiť technologické procesy tak, aby odpady v oblasti olejov a kvapalných maziv nevznikali. Sme schopní sa podielať na programe systému enviromentálneho riadenia a auditu EMAS.

Chcete znížiť svoje náklady ?

Nikdo nechce kupovať mačku vo vreci. Pokiaľ nie ste si istí, že by vám investícia do technológie Kleentek priniesla úžitok, nechajte si zadarmo previesť analýzu nákladov. Zistíte, aká je skutočná návratnosť tejto investície. Potom budete mať jasno.