Životné prostredie

Z ČISTÉHO OLEJE BUDETE MÍT RADOST NEJEN VY, ALE I NAŠE MATIČKA ZEMĚ. ULEVÍME JI TOTIŽ OD NEGATIVNÍCH VLIVŮ ODPADNÍHO OLEJE.


Predchádzanie vzniku nebezpečných odpadov

NEDÁME ODPADU ŠANCU

Z pohľadu hierarchie nakladania s odpadmi je najdôležitejším krokom predchádzanie ich vzniku a tiež príprava k opätovnému použitiu. A to je naše krédo a naša práca. Dokážeme tieto dva najdôležitejšie body naplniť v oblasti olejov a kvapalných mazív. Odpad teda nevzniká. Vďaka tomuto prístupu predĺžite životnosť olejov a znížite množstvo odpadových olejov. Takému postupu sa v terminológií zákona o odpadoch hovorí „opätovné použitie a predchádzanie vzniku odpadov“. Pokiaľ Vám pomôžeme znížiť množstvo nebezpečných odpadov, znížia sa aj nároky na evidenčné povinnosti, ktoré máte ako pôvodcovia odpadov.


Ekologické poradenstvo

PORADÍME VÁM, AKO ZATOČIŤ S ODPADOM

V spolupráci so špičkovými odborníkmi sme schopní zabezpečiť technologické procesy tak, aby odpady v oblasti olejov a kvapalných maziv nevznikali. Sme schopní sa podielať na programe systému enviromentálneho riadenia a auditu EMAS.