Środowisko naturalne

Z DOBRZE OCZYSZCZONEGO OLEJU BĘDZIESZ MIAŁ KORZYŚĆ NIE TYLKO JAKO PRACOWNIK WYPEŁNIAJĄCY OKREŚLONE ZADANIA, ALE RÓWNIEŻ JAKO MIESZKANIEC ZIEMI UWOLNIONEJ OD NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW.
ELIMINUJEMY POWSTAWANIE ODPADÓW

Zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych odpadów

W hierarchii ważności problemów gospodarki odpadami najważniejszym działaniem jest minimalizowanie ich powstawania, a dopiero potem ich bezpieczna likwidacja. To jest podstawowy cel naszego działania. Możemy te dwa podstawowe problemy rozwiązać w zakresie środków smarnych oraz cieczy przemysłowych. Eliminujemy powstawanie odpadów. Kiedy pomożemy Ci znacząco zmniejszyć ilość powstających odpadów równocześnie znacząco zmniejszy się obciążenie obowiązkami wynikającymi z konieczności prowadzenia ewidencji związanej z wytwarzaniem odpadów.
Doradzimy Ci, jak obchodzić się z odpadami

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

We współpracy z wiodącymi ekspertami, jesteśmy w stanie zoptymalizować procesy technologiczne tak, aby zminimalizować powstawanie odpadów olejowych. Możemy wziąć udział w programie zarządzania środowiskowego i audycie EMAS.

Chcesz obniżyć koszty ?

Nikt nie chce kupować kota w worku. Jeżeli nie jesteś pewien, że inwestycja w technologię Kleentek przyniesie korzyść, zleć przeprowadzenie bezpłatnej analizy kosztów. Dowiesz się jaka jest rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji i wszystko będzie jasne.