Životní prostředí

Z ČISTÉHO OLEJE BUDETE MÍT RADOST NEJEN VY, ALE I NAŠE MATIČKA ZEMĚ. ULEVÍME JI TOTIŽ OD NEGATIVNÍCH VLIVŮ ODPADNÍHO OLEJE.
NEDÁME ODPADU ŠANCI

Předcházení vzniku nebezpečných odpadů

Z pohledu hierarchie nakládání s odpady je nejdůležitějším krokem předcházení jejich vzniku a dále příprava k opětovnému použití. A to je naše krédo a naše práce. Dovedeme tyto dva nejdůležitější body naplnit v oblasti olejů, kapalných maziv. Odpad tedy nevzniká. Díky tomuto přístupu prodlou­žíte životnost olejů a snížíte množství odpadních olejů. Takovému postupu se v terminologii zákona o odpadech říká „opětovné použití a předcházení vzniku odpadů“. Pokud Vám pomůžeme snížit množství nebezpečných odpadů, sníží se i nároky na evidenční povinnosti, které máte jako původce odpadů.

PORADÍME VÁM, JAK ZATOČIT S ODPADEM

Ekologické poradenství

Ve spolupráci se špičkovými odborníky jsme schopni zabezpečit technologické procesy tak, aby odpady v oblasti olejů, kapalných maziv, nevznikaly. Jsme schopni a podílet programu systému enviromentálního řízení a auditu EMAS.

Chcete snížit své náklady?

Pokud si nejste jistí, zda by vám investice do technologie Kleentek přinesla užitek, nechte si zdarma provést analýzu nákladů. Zjistíte, jaká je skutečná návratnost této investice. Pak budete mít jasno.