Životní prostředí

Z ČISTÉHO OLEJE BUDETE MÍT RADOST NEJEN VY, ALE I NAŠE MATIČKA ZEMĚ. ULEVÍME JI TOTIŽ OD NEGATIVNÍCH VLIVŮ ODPADNÍHO OLEJE.


Předcházení vzniku nebezpečných odpadů

NEDÁME ODPADU ŠANCI

Z pohledu hierarchie nakládání s odpady je nejdůležitějším krokem předcházení jejich vzniku a dále příprava k opětovnému použití. A to je naše krédo a naše práce. Dovedeme tyto dva nejdůležitější body naplnit v oblasti olejů, kapalných maziv. Odpad tedy nevzniká. Díky tomuto přístupu prodlou­žíte životnost olejů a snížíte množství odpadních olejů. Takovému postupu se v terminologii zákona o odpadech říká „opětovné použití a předcházení vzniku odpadů“. Pokud Vám pomůžeme snížit množství nebezpečných odpadů, sníží se i nároky na evidenční povinnosti, které máte jako původce odpadů.


Ekologické poradenství

PORADÍME VÁM, JAK ZATOČIT S ODPADEM

Ve spolupráci se špičkovými odborníky jsme schopni zabezpečit technologické procesy tak, aby odpady v oblasti olejů, kapalných maziv, nevznikaly. Jsme schopni a podílet programu systému enviromentálního řízení a auditu EMAS.