Dotazy

NEOČEKÁVANĚ PŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY VYVOLÁVAJÍ MNOHO OTÁZEK. TO JE DOBŘE. MÁME PRO VÁS ODPOVĚDI, KTERÉ HLEDÁTE.

Otázky a odpovědi

ELC využívá Coulombova zákona. Olej obtéká mezi více páry elektrod s rozdílem potenciálů. Mezi elektrodami jsou vloženy vhodně tvarované vložky – kolektory – na kterých jsou částice působením elektrostatických sil zachycovány. Kolektory jsou lehce vyměnitelné, jejich kapacita je vysoká, lze ji vyjádřit až v kilogramech
Při oxidaci (a termooxidaci) se tvoří kyselé produkty, které podmiňují vznik dalších sloučenin. Vznikají úsady (až pryskyřice), které jsou příčinou ztíženého chodu nebo dokonce zadření hydraulických prvků, snižují životnost těsniv („smirkopapírový efekt“).
Pokud není potřebné doplnit úbytek oleje způsobený úniky, není opravdu výměna oleje v mnoha případech nutná. V oleji zůstávají přísady, které se při udržování vysoké čistoty oleje tak rychle neodbourávají. Potom stačí provádět analýzy olejů a znát jejich průběžný stav. Odborníci zjistili, zachování mazacích mechanických vlastností oleje je podmíněno pravidelným odlučováním cizích látek. Většina uživatelů ELC olej nevyměňuje a provoz jejich strojů je bezproblémový.
Obecně lze říci, že v oleji má být obsah vody nižší než 200 mg/kg (0,02%, 200 ppm), aby se stroje a olejové systémy chránily před korozním a kavitačním poškozením. Pro oleje s obsahem vody vyšším (i nad 20%) vyvinula firma KLEENTEK přístroje na odlučování vody – dehydrátory (DH), které dovedou snížit obsah vody na bezpečnou hodnotu bez omezení provozu stroje. Přístroje DH slouží k odlučování vody volné i vázané, ale i řezných kapalin. Přístroje DH lze použít samostatně před čištěním, v sérii s přístrojem ELC nebo také jako kompaktní, instalovaný DH + ELC.
Nemá. Přístroje ELC aditiva neodstraňují. Tuto skutečnost si může otestovat každý sám ve vlastním provozu s vlastními oleji.
Přístroje ELC díky svému principu odstraňují z oleje částice všech druhů a velikostí až pod 1 µm.

Váš dotaz

Rádi byste se dozvěděli potrebné informace? Neváhejte nás kontaktovat.

Chcete snížit své náklady?

Pokud si nejste jistí, zda by vám investice do technologie Kleentek přinesla užitek, nechte si zdarma provést analýzu nákladů. Zjistíte, jaká je skutečná návratnost této investice. Pak budete mít jasno.