DH / Dehydrátory

DEHYDRÁTORY JSOU SCHOPNY “VYSUŠIT” NEJENOM OLEJ, ALE CELÝ OLEJOVÝ SYSTÉM STROJE. JSOU SCHOPNY ODSTRANIT JAKÉKOLI MNOŽSTVÍ VODY ZE STROJE.

Proč si DH zamilujete

POZNEJTE VÝHODY DEHYDRÁTORŮ
Po nasazení DH nezůstává voda ve svarech a šroubeních, v nerovnostech, v kapsách potrubí apod. Olej a vnitřní plochy stroje jsou tzv. suché. DH odstraní ja­kékoli množství vody ze stroje.

Dehydrátory se napojují bez přerušení chodu stroje v obtoku do beztlakého místa.

Můžete žádat standardní provedení či dle vlastních potřeb.

Dehydrátory kontinuálně odlučují vodu z oleje.

Manipulace s Dehydrátory je jednoduchá, protože jsou mobilní.

Dehydrátory nemají žádný vliv na aditiva.

Dehydrátory žádným způsobem neovlivňují teplotu oleje.

Jak vám DH sníží náklady

JEDEN GRAF VYDÁ ZA TISÍC SLOV
Zvýšený obsah vody postupně zeslabuje účinek aditiv, zkracuje se životnost oleje a projevují se typické znaky – zvýšená provozní teplota, trhavý pohyb stick-slip, zalepení filtrů, nedojíždění do krajních poloh, zvýšená hlučnost čerpadel apod. To vše dehydrátory anulují.

Chcete snížit své náklady?

Pokud si nejste jistí, zda by vám investice do technologie Kleentek přinesla užitek, nechte si zdarma provést analýzu nákladů. Zjistíte, jaká je skutečná návratnost této investice. Pak budete mít jasno.