Pytania i odpowiedzi

ZASKAKUJĄCO DOBRE EFEKTY RODZĄ WIELE PYTAŃ. TO DOBRZE. MAMY ODPOWIEDZI, KTÓRYCH SZUKASZ.

Pytania i odpowiedzi

KLEENTEK są to urządzenia do oczyszczania olejów przemysłowych (np. hydraulicznych, sprężarkowych, turbinowych, lotniczych, elektroizolacyjnych itd.) przy zastosowaniu nowej technologii. Dzięki temu można wielokrotnie przedłużyć trwałość olejów, a nawet zupełnie wyeliminować wymianę oleju.

Przy pomocy konwencjonalnych sposobów (filtracji, odwirowywania, absorpcji magnetycznej) można w praktyce usunąć tylko cząsteczki zanieczyszczeń określonej wielkości. Filtrów nie można stosować dla niektórych wielkości zanieczyszczeń; odwirowywanie jest efektywne tylko dla cząsteczek o masie właściwej wyższej niż sam olej. Urządzenia KLEENTEK usuwają z oleju również cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości submikrometrycznej, które nie mogą być wyeliminowane za pomocą metod konwencjonalnych i których wielkość wynosi poniżej 1 µm.

Oczyszczanie cząsteczek nawet poniżej 2 µm jest konieczne w celu zagwarantowani­a bezawaryjne­go działania nowoczesnych maszyn, które są wyposażone w serwo-zawory oraz zawory proporcjonalne. Luz pomiędzy tłokiem i cylindrem wynosi z reguły 1 – 4 µm. Wieloletnie doświadczenia wskazują na fakt, że cząsteczki zanieczyszczeń, odpowiadające wspomnianemu luzowi lub mniejsze oddziałują w sposób najbardziej szkodliwy . Warstwa smarna (EHD), o ile chodzi o oleje smarne, wynosi ok. 0,2 – 0,6 µm. Zanieczyszczenia działają negatywnie na tę warstwę. Ilość cząsteczek zanieczyszczeń w oleju wzrasta geometrycznie w stosunku do zmniejszającej się ich wielkości. Wspomniana, duża ilość zanieczyszczeń tworzy stosunkowo rozległą płaszczyznę na powierzchni. Wynikiem jest reagowanie z kwasami, które są zawarte w oleju (działanie katalizatora utlenianie). Jeżeli olej oprócz tego zawiera wodę – nawet w małej ilości – powyższe negatywne reakcje przebiegają o wiele szybciej.

Nie ma! Usuwa tylko cząsteczki nierozpuszczone w oleju (cząsteczki zanieczyszczeń, produkty starzenia oleju).
Podczas utleniania (i termoutleniania) powstają produkty kwaśne, które powodują powstawanie innych związków. Powstają osady (również żywice), które są przyczyną gorszej pracy lub nawet zatarcia elementów hydraulicznych, obniżają również trwałość elementów uszczelniających. Podwyższona kwasowość powoduje konieczność wymiany oleju.
Jeśli nie ma konieczności uzupełnienia strat, spowodowanych wyciekami, to wymiana oleju nie jest konieczna. W oleju pozostają dodatki uszlachetniające, które przy utrzymywaniu wysokiej czystości oleju nie ulegają degradacji przez co olej zachowuje pierwotne właściwości fizyczno-chemiczne. Wystarczy uzupełnienie stanu nowym olejem o 5 – 10% objętości oraz przeprowadzanie analizy oleju w celu poznania jego aktualnego stanu. Fachowcy stwierdzili, że zachowanie właściwości smarnych i mechanicznych oleju jest ograniczane poprzez nieustanne wydzielanie się substancji obcych. Maszyny, gdzie olej jest oczyszczany za pomocą urządzeń KLEENTEK działają od wielu lat. Nie wymagają wymiany oleju, a ich eksploatacja jest bezawaryjna.
Elektrostatycznie, zgodnie z prawem Coulomba. Olej przepływa między dużą ilością par elektrod z różnicą potencjałów ok 10 kV. Pomiędzy elektrodami są zainstalowane odpowiednio ukształtowane wkładki – kolektory, na których, w konsekwencji oddziaływania sił elektrostatycznych, osadzają się cząsteczki zanieczyszczeń. Kolektory można łatwo wymieniać. Okres eksploatacji jest o wiele dłuższy niż w wypadku nawet bardzo efektywnych filtrów. Ich pojemność (absorpcyjność) jest bardzo duża, określona jest w kilogramach.
Zakłada się, że zawartość wody w oleju powinna być niższa niż 200 mg/kg (0,02%, 200 ppm), żeby maszyny i układy hydrauliczne były chronione przed uszkodzeniem korozyjnym i kawitacyjnym. Za pomocą oczyszczania elektrostatycznego (ELC) z olejów usuwana jest woda od poziomu 500 mg/kg. Dla olejów z wyższą zawartością wody (nawet ponad 20%) firma KLEENTEK opracowała urządzenia do usuwania wody – dehydratory (DH), umożliwiające obniżenie zawartości wody do ok.100 mg/kg bez przerywania pracy maszyny. Można je zastosować: jako samodzielne urządzenie przed oczyszczaniem urządzeniem ELC lub też jako kompakt DH + ELC.
Technologia ELC dzięki swej specyfice usuwa z olejów wszelkie zanieczyszczenia bez względu na rodzaj i wielkość. Jako jedyna gwarantuje usunięcie z olejów nie tylko cząstek o wielkości < 1 µm, ale również produktów starzenia się oleju.

Twoje pytania

Chcecie otrzymać niezbędne informacje? Nie wahajcie się skontaktować się z nami.

Chcesz obniżyć koszty ?

Nikt nie chce kupować kota w worku. Jeżeli nie jesteś pewien, że inwestycja w technologię Kleentek przyniesie korzyść, zleć przeprowadzenie bezpłatnej analizy kosztów. Dowiesz się jaka jest rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji i wszystko będzie jasne.