WFC / Wysokowydajne filtry cieczy przemysłowych


WFC jest prostym układem filtracyjnym, który zastosowany w końcowej obróbce gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości finalnego produktu.