LT / Laboratórna technika

BEHOM NIEKOĽKÝCH MÁLO MINÚT NA MIESTE DEFINUJEME PRÍČINU NEGATÍVNYCH PREJAVOV STROJOV, KTORÉ SÚ ZAPRÍČINENÉ AŽ Z 98% ZHORŠENÝM STAVOM A KONDÍCIOU OLEJA.

Čo s laboratórnou technikou dokážete ?

Základom prevádzkovej diagnostiky je set pre vakuovú membránovú filtráciu – prenosné olejové laboratórium pre okamžitú základnú diagnostiku olejov v prevádzkových podmienkach. Metódou RULER sme schopní vám oznámiť presne životnosť oleja a pomocou MPC (Membrane Patch Colorimetry) jeho celkovú kondíciu. Postup obidvoch metód je definovaný normami ASTM.

Vstupná kontrola nakupovaných olejov pre sledovanie zmien v ich formulácii.

Konkrétne stanovenie ďalšej životnosti olejovej náplne – minimalizácia predčasných výmen.

Sledovanie priebehu životnosti oleja, zabránenie jeho degradácie.

Zistenie stavu a kondície oleja pomocou prenosného laboratória priamo v prevádzke(M2).

Stanovenie rizikového potenciálu k tvorbe usadenín metodou MPC.

Špičková kondícia olejov umožňuje bezporuchovú výrobu.

Chcete znížiť svoje náklady ?

Nikdo nechce kupovať mačku vo vreci. Pokiaľ nie ste si istí, že by vám investícia do technológie Kleentek priniesla úžitok, nechajte si zadarmo previesť analýzu nákladov. Zistíte, aká je skutočná návratnosť tejto investície. Potom budete mať jasno.