LT / Laboratórna technika


BEHOM NIEKOĽKÝCH MÁLO MINÚT NA MIESTE DEFINUJEME PRÍČINU NEGATÍVNYCH PREJAVOV STROJOV, KTORÉ SÚ ZAPRÍČINENÉ AŽ Z 98% ZHORŠENÝM STAVOM A KONDÍCIOU OLEJA.


Čo s laboratórnou technikou dokážete ?


Základom prevádzkovej diagnostiky je set pre vakuovú membránovú filtráciu – prenosné olejové laboratórium pre okamžitú základnú diagnostiku olejov v prevádzkových podmienkach. Metódou RULER sme schopní vám oznámiť presne životnosť oleja a pomocou MPC (Membrane Patch Colorimetry) jeho celkovú kondíciu. Postup obidvoch metód je definovaný normami ASTM.