Péče o oleje v rotačních vývěvách

Podobně jako i na jiných zařízeních lze zavádět systémovou péči o oleje v rotačních vývěvách. Ty jsou nejvíce rozšířeným typem průmyslových vývěv. Příkladem je firma, která vyrábí brzdové posilovače. V dnešní době, kdy je naprostá většina automobilů vybavena vakuovým posilovačem brzd, jsou samozřejmě kladeny vysoké nároky na výrobní kapacity firem, zabývajících se jejich výrobou. Provádění testů posilovačů se bez rotačních vývěv neobejde. Na testovací lince je simulována provozní zátěž posilovače střídavým vháněním a odsáváním vzduchu do jeho pracovních komor. Najednou lze zkoušet až 30 posilovačů. To klade vysoké nároky na používané vývěvy. Zde, více než kdekoli jinde platí, že hlavním motivem péče není úspora za používaný olej, nýbrž jde hlavně o prodloužení životnosti a provozní spolehlivosti vývěvy. Tudíž o snížení nákladů na prostoje, opravy a údržbu. Mazací systém vývěv má v průměru objem cca 20 litrů oleje. Doposud se oleje pouze vyměňovaly a jejich životnost nepřesahovala 2000 provozních hodin.

Firma se rozhodla aplikovat metodu elektrostatického čištění oleje Kleentek (ELC). Ta umožňuje odstraňovat z oleje veškeré nerozpustné částice, téměř bez rozlišení jejich velikosti. Provozní teplota oleje se v tomto případě pohybuje i přes 100 °C, olej je tudíž velmi zatížen produkty stárnutí. Odstraňování submikroskopických částic je proto zcela zásadní. Cílem zavedení péče bylo hlavně snížení prostojů vznikajících při častých výměnách olejů a snížení rizika vzniku neočekávané poruchy. Přístroj ELC je pravidelně, off-line nasazován na jednotlivé vývěvy. Každá z nich by měla být čištěna minimálně 8x ročně.

Vzhledem k vysokým provozním teplotám je přístroj ELC vybaven přídavným vzduchovým chladičem. Srovnání dosažených parametrů oleje je uvedeno v tabulce. Limitujícím faktorem životnosti oleje je kinematická viskozita, která by neměla poklesnout pod 100 mm2/s a nárůst čísla kyselosti. Extrémně vysoké jsou nečistoty, a to jak dle gravimetrického hodnocení v mg/kg tak i dle hodnocení kolorimetrického ∆E (MPC). Olej v tomto stavu nemůže plnit svoje funkce a projevuje se přítomností otěrových prvků, především železa, mědi a hliníku. Zhoršené mazání zvyšuje tření a v jeho důsledku vzniká vyšší opotřebení. Samozřejmě se to projevuje na životnosti jednotlivých prvků vývěvy. Aplikace přístroje Kleentek ELC řádově snížila celkové nečistoty, výrazně snížila obsah vody a zpomalila nárůst hodnoty ∆E (MPC). I přesto, že se výměny oleje trojnásobně prodloužily, snížilo se rizikové opotřebení mazaných prvků a lze tudíž předpokládat i prodloužení jejich životnosti. Dalšího zlepšení parametrů oleje lze dosáhnout při četnějším nasazování přístrojů Kleentek ELC na jednotlivé vývěvy, a to tak, aby byly čištěny minimálně 10x ročně. Dosažené úspory nyní dosahují přibližně 120 provozních hodin, promarněných při pravidelných výměnách oleje. Kalkulovaný čas prostoje je 15 000 Kč/hod. Dosažená úspora činí zatím 1 800 000 Kč za rok.

Ing. Milan Soukup, KLEENTEK, spol. s r.o.

Techmagazín březen 2019

Přístroj ELC je pravidelně off-line nasazován na jednotlivé vývěvy
Vzhledem k vysokým provozním teplotám je přístroj ELC vybaven přídavným vzduchovým chladičem