Péče o maziva – řezání vodním paprskem

Mezi uživatele, kteří používají technologie KLEENTEK, patří i majitelé řezných vodních paprsků. Řezání vodním paprskem vyžaduje vysokou přesnost hydraulického systému, výrobky se dělí a řežou s přesností desetin milimetrů.  Čistota a kondice hydraulické kapaliny je proto velice důležitá pro správný chod stroje a kvalitní výrobu bez zmetků.

Zajištění trvalé čistoty oleje je jedním z bodů údržby těchto zařízení. Výrobní prostředí vodních paprsků je extrémně prašné a proto bývá prvním krokem zabránit vniku nečistot vhodným zavzdušňovacím filtrem, který se umisťuje na olejový tank. Dalším kontaminantem z prostředí je vlhkost, která se dostává do hydraulického systému a znehodnocuje mazivo. V našem případě zvolil zákazník filtr Des-Case, který obsahuje jemný filtr a silikagel, a který tak zabraňuje vniku nečistot a vody do olejového okruhu stroje.

Druhým krokem na cestě za dokonale čistým olejovým systémem je jímání nečistot z olejové náplně stroje. V tomto případě je vhodné zvolit metodu, která odstraňuje všechny druhy nečistot a umí jímat i produkty stárnutí olejů (měkké znečištění). Díky zavzdušňovacím filtrům a pravidelnému nasazování technologie KLEENTEK ELC se lze vyhnout mnoha servisním zásahům a zároveň výrazně zvýšit kvalitu výrobků.

Zdeněk Šimík, KLEENTEK, spol. s r.o.

Časopis Tribotechnika, září 2018

Doaditivace Boost VR turbinového oleje
Nasazení přístroje KLEENTEK ELC-R25SP na hydraulickou náplň
Nasazení přístroje KLEENTEK ELC-R25SP na hydraulickou náplň