Ohlédnutí za 30. seminářem

Článek - časopis Techmagazín, č. 7-2019
V malebném prostředí statku Všetice na Benešovsku proběhl ve dnech 12. a 13. června seminář pořádaný společnostmi KLEENTEK, INTRIBO a ALS Czech Republic. Tradiční akce byla svým způsobem výjimečná – konala se totiž už potřicáté…

„Jubilejně se i povedl“, pochvaluje si Kateřina Pružinová, která 30. seminář na téma: Zvyšování zisku precizní péčí o oleje v průmyslu a energetice organizačně zajišťovala. „Podařilo se vše včetně počasí. Kapacita 60 lidí byla naplněna prakticky okamžitě, takže jsme některé účastníky museli odmítnout, což nás mrzelo, ale možnosti byly limitované. O navýšení pro další ročníky však neuvažujeme, protože akce by mohla ztratit svůj dosavadní neformální charakter. Právě ten umožňuje bezproblémovou komunikaci účastníků, kterým se tak můžeme plně věnovat, aby mohli získat veškeré informace, kvůli kterým na seminář přijíždějí… To při mnoha účastnících časový prostor prostě neumožňuje,“ říká Kateřina Pružinová.

Ten následující už je připravován na 23. a 24. října v hotelu Akademie Hrubá Voda, aby byl dostupnější i pro moravské účastníky. Vysoká účast na těchto tradičních akcích dokumentuje, že o témata, jakými se zabývají, je opravdu zájem. Organizátoři také od účastníků zjišťují, co je zajímá nejvíce a jaké informace chtějí slyšet, a na základě zpětné vazby upravují program přednášek. Bylo zařazeno hodně informací o novinkách na trhu, podařilo se získat i řadu nových technologií, které byly na semináři představeny. Téma praxe, jako je použití kleenteku v praktických aplikacích průmyslového provozu, táhne asi nejvíc. I v neformálních diskusích se účastníci drželi tématu prezentovaného na přednáškách a ukázkách, což dokazuje, že je tato problematika skutečně zajímá. Není se ostatně co divit: Tyto technologie mohou zabránit násobně vyšším ztrátám kvůli výpadkům, než představuje investice do nich. Firmy už začínají uvažovat komplexněji, a péči o oleje berou jako prevenci poruch a odstávek, což je dnes velmi aktuální.

Ing. Jan Novák, CLS, předvádí on-line sledování kondice olejů a strojů
Vysoká účast dokumentuje, že o témata je opravdu zájem.

Jak konstatují organizátoři, za dobu, která uplynula během tři desítek seminářů, se už povědomí o technologii elektrostatického čištění olejů podařilo dostat do povědomí, takže není nutné podrobně vysvětlovat co systém kleentek vlastně představuje. Lidé ve firmách si to řeknou mezi sebou, nebo přinášejí informace o něm i do nových firem, kde řeší stejné problémy. Výsledkem je, že firmu Kleentek, která je dodavatelem této technologie pro český a slovenský trh, osloví. Firmy také přestávají mít obavu z nových technologií, a naopak roste zájem o nové věci. Na nedávno proběhlém semináři hned několik zákazníků projevilo zájem o představené technologie, a výsledkem je dodávka několika systémů, jejichž realizace se nyní připravuje.

„Zaměřili jsme se na novinky z hlediska filtrace a zejména Průmyslu 4.0, tzn. online sledování kondice oleje. Účastníky zaujala možnost on-line kontroly stavu oleje s tím, že mají kritické zařízení za miliony, rozbory dělají jednou za půl roku, a nevědí, co se děje mezi tím,“ říká Ing. Jan Novák, CLS, jeden z přednášejících. „Dnešní trend jde tímto směrem. Malé zařízení přenáší data ze snímačů do cloudu. Uživateli stačí napojit senzor do ovládacího nebo hydraulického systému a pak už je možné přes prohlížeč či mobilní telefon vidět, co se děje. Má tak okamžitý přehled ve srozumitelné formě. Nemusí do specializované laboratoře nebo si nechat posílat výsledky. To je věc, která ušetří práci a pomůže zvýšit spolehlivost strojů,“ konstatuje.
Ačkoli nosné téma semináře je primárně zaměřené na nulovou poruchovost a stoprocentní spolehlivost, témata přednášek jsou neustále aktualizována nejen z hlediska aplikací, ale i ze souvisejících oborů. Takže i ti, kteří semináře navštěvují pravidelně, se vždy dozvědí něco nového. Jak říká Jan Novák, seminář se tak neustále vyvíjí a témata se uzpůsobují požadavkům účastníků, praktickým poznatkům, novým technologiím, vývoji a trendům v oboru.