Nejlevnější je poruchám předcházet

Článek - časopis Techmagazín, č. 3-2020

Rodinná společnost Kleentek, zastupující v Čechách a na Slovensku již téměř tři dekády japonského výrobce Kleentek, prezentovala nejnovější zařízení na čištění olejů této značky. Jde o inovativní systém rozšiřující možnosti předchozích řad Kleentek SP a LP.

Nový Kleentek s typovým označením TP je k dispozici od pololetí loňského roku, a nejenže vychází vstříc požadavkům Průmyslu 4.0, ale i nyní nastupujícího trendu pokud možno bezodpadové tzv. cirkulární ekonomiky. Technické úpravy umožňují větší flexibilitu v jeho používání (poskytuje širší škálu využití v různých aplikacích) a také dálkový přenos dat pro analýzy v reálném čase.

Jak poukazuje Vladislav Chvalina, jednatel firmy Kleentek, zařízení lze přímo implementovat do stroje a pomocí něj tak sbírat nebo i sdílet informace o stavu, jako je teplota, vlhkost či další ukazatele a parametry. Data, z kterých lze vyčíst každou abnormalitu (např. vodu či zvýšenou vlhkost v oleji), mohou být sbírána buď u  zákazníka, nebo zasílána online přímo do firmy Kleentek. Díky citlivým senzorům lze zjistit, v který den, hodinu či minutu se problém objevil, zatímco běžné metody takovou situaci vyhodnotí až v řádu týdnů nebo měsíců, což mezitím může vést k poruše stroje nebo jeho klíčových komponent a následně k nežádoucí odstávce. A tomu dnes již lze zabránit právě novým systémem Kleentek.

„Pomocí nového zařízení jsme schopni nejen ovlivnit budoucí stav stroje, ale i bezprostředně reagovat na jakékoliv anomálie. Nejjednodušší a nejlevnější je totiž prevence, a to je to, na čem firma Kleentek pracuje téměř půl století, a my v Česku už téměř třetí dekádu,“ říká Vladislav Chvalina. Díky citlivým senzorům je vznik problému vidět okamžitě. K zákazníkovi vzápětí putuje příslušná informace, aby mohl bezprostředně zjednat nápravu, takže problém dál neexpanduje.

Problémy řeší společně

Kleentek pro firmy připravuje různá školení a semináře. Předkládají informace, např. že když dochází k určitému jevu, má to pravděpodobné příčiny v konkrétních faktorech. Některé společnosti, které se zúčastňují seminářů, mají vysoce kvalitní týmy údržby a jejich technické podpory na vysoké úrovni, některé naopak kvůli charakteru výroby si raději najmou specializované odborné firmy, které jim garantují přístup k požadovaným informacím.

Rozsah zaškolení může být v řádu hodin, ale i týdnů, záleží na požadavcích, a liší se od instalace k instalaci. Každý zákazník dostane informace, které dostat může. Kleentek jim sdělí veškeré své znalosti (za léta působení v oboru jich není málo), a je jen na nich, které chtějí využít.

O své dlouhodobé zkušenosti se firma se svými zákazníky dělí na pravidelných seminářích, kde se probírají nejrůznější aplikace a poznatky z provozu instalovaných zařízení. Prezentace se nezaměřují na propagaci firmy, i když samozřejmě seznamují s novinkami, ale vycházejí ze zaměření zákazníků. Ti přicházejí s nejrůznějšími problémy a požadavky, pro které se na semináři snaží najít vhodné řešení. Unikátní je i to, že se zde setkávají lidé z konkurenčních firem, což činí tyto akce velmi populární. Letošní seminář proběhne v hotelu Všetice ve dnech 10. a 11. června.

„Na seminářích jsme schopni podchytit celé průmyslové spektrum, protože jsme všude tam, kde se používá olej. Zároveň tato setkání obohacují i nás o další cenné zkušenosti z praxe, které jsou jinak nedosažitelné,“ konstatuje jednatelka firmy Ludmila Chvalinová.

Strategie nulových poruch

Současný trend směřuje k tomu, aby firmy využívaly stroje i technologie na maximum, nezastavovaly provoz, a vyráběly pokud možno pořád, protože nejrentabilnější  je nepřetržitá výroba. Jakýkoliv prostoj přináší obrovské finanční ztráty.

„V posledních letech přibývá případů, kdy firmy, které jsou ostře orientovány na vlastní výrobu, se spoléhají výhradně na najaté odborníky. Také vzrůstá počet firem, které mají zájem o komplexní tribologickou službu, tzn. analýzy, kontrolovat stav strojů i technologií, protože analýzou se lze o vnitřním stavu stroje i zařízení dozvědět vše. Například, pokud jde o opotřebení, které komponenty jsou namáhané nebo v kritickém stavu vyžadujícím pozornost apod. Současně používané analýzy jsou velmi citlivé a lze z nich s velkou přesností určit uzly či komponenty, kde začne nebo začíná docházet k negativním projevům,“ upřesňuje Vladislav Chvalina.

„Na návštěvě Japonska v jedné z výrobních jednotek automobilky Toyota řekl šéf údržby, že Kleentek jim pomohl vyřešit chronické problémy s výrobními  technologiemi (zpomalování cyklů, v létě přehřívání nebo stick-slip efekt). V provozu, kde docházelo k častým výměnám čerpadel, se vystřídaly různé firmy nabízející servisování strojů, filtraci olejů i péči o ně. Úspěch byl zaznamenán až s nástupem zařízení Kleentek, protože firma pojala problematiku komplexně. Podařilo se zvrátit četnost závad na hodnotu zhruba 3 % v poměrně krátkém čase. V současnosti se obě firmy snaží dosáhnout nulových závad, proto vyhlásily strategii nulových poruch. Tu se nyní snažíme prosazovat i v ČR,“ řekl Vladislav Chvalina.

K dispozici všechny možnosti

Stále více firem přichází na to, že je výhodnější, a často i výrazně levnější, využít služeb specialistů než zaměstnávat vlastní údržbu. „V současnosti je to více než polovina našich zákazníků,“ říká Ludmila Chvalinová.

I když full servis nabízí Kleentek již mnoho let, poptávka nebyla zatím velká. V poslední době se ovšem situace začíná výrazně měnit, zákazníci to vyžadují. Tomu se přizpůsobila a vybavila se nejmodernějšími technologiemi, aby dokázala pokrýt všechny požadavky a potřeby zájemců od pořízení a instalaci zařízení pro firmy, které si chtějí zajišťovat provoz čisticích zařízení vlastními silami, přes jejich pronájem i komplexní služby včetně monitoringu a analýz.

K nejčastějším uživatelům Kleenteku v ČR patří hlavně sektor automotive, v poslední době ale enormně narůstá zájem i ze strany firem působících v energetice.  Japonský výrobce však má k dispozici i zařízení např. pro potravinářský průmysl a další specializované obory.

I pro stávající zařízení

Všechna zařízení Kleentek, která jsou v Česku v provozu, fungují ke spokojenosti uživatelů, nyní se jejich možnosti ještě rozšiřují. Noví zákazníci už mohou využít nejnovější verzi TP a těm, kteří mají starší provedení, lze doplnit systém o nové senzory a technologie. Sledovací měřicí jednotky jsou k dispozici i jako samostatná zařízení, které je možno na již provozovaná zařízení doplnit, a tím zpřístupnit nové možnosti i stávajícím zákazníkům.

V praxi to funguje tak, že firma nabízí každému klientovi individuální řešení instalace zařízení, reflektujícího konkrétní potřeby aplikace daného provozu. Pro každou firmu je vhodný jiný přístroj v jiné konfiguraci.

„Snažíme se podchytit primární problémy, které zákazníky trápí, a na jejich řešení najít konkrétní způsob. Navíc prodejem a instalací přístroje naše práce nekončí, ale naopak začíná v koncepční spolupráci,“ popisuje systém charakterizovaný strategií nulových poruch Ludmila Chvalinová. V podniku, kam je přístroj dodán, zavádí firma rozborování, analýzy, systém péče o oleje, získávání a využití maxima informací o tom, co se se stroji děje.

Co zpočátku vypadá jako relativně nákladná investice, je ve skutečnosti ono příslovečné „první zdání klame“. Protože pro zákazníka tím de facto končí nutnost pravidelných nákladných výměn olejových náplní, jež v součtu za několikaletý provoz výrazně převyšují náklady na pořízení systému jeho efektivního čištění, a tím i zajištění bezproblémového a bezporuchového chodu strojů. Olejové náplně se stávají trvalou náplní strojů a nevzniká průmyslový odpad, jehož nákladná likvidace navíc v tomto případě podléhá přísným předpisům. Namísto vypouštění a obměny stovek a tisíců litrů oleje je ze zásobníků olejové náplně odebírána jen nepatrná část v podobě několika litrů. Tak místo tun odpadů vzniká pouze pár kg v podobě kontaminovaného spotřebního materiálu.

Zákazník se také vyhne rizikům, jaké představuje v krajním případě investičně nepoměrně náročnější oprava či výměna poškozeného nebo zničeného strojního zařízení. I na takovéto případy firma Kleentek už v průběhu svého působení na českém trhu narazila – snaha dosáhnout úspory pořízením sice levnějšího, ale méně kvalitního oleje, sice krátký čas vypadala jako opatření, kterým se podařilo dosáhnout kýžené redukce nákladů, ale ve finále se „šetrnému“ podniku krutě vymstila v podobě mnohamilionové ztráty v důsledku poškozeného strojního vybavení, nucené odstávky a nesplnění zakázky. To s sebou nese i neplánovanou nákladnou investici do nutného pořízení nového stroje. Což je samozřejmě extrémní, ale bohužel, jak praxe ukazuje, nikoli nereálný případ.

Josef Vališka, Techmagazín 03-2020