Doaditivace mazacího oleje turbíny

Článek - Techmagazín č. 11-2023, příloha Tribotechnické informace

Maziva hrají klíčovou roli při snižování tření a opotřebení v mechanických systémech, což zvyšuje jejich životnost i efektivitu. Nezajištění ideální kondice mazacího oleje v točivých strojích se negativně projeví na jejich spolehlivosti. Proto je sledování a zajištění optimální kondice maziv za provozu jedním z hlavních úkolů údržby těchto strojů.

Na mazací olej turbín jsou kladeny velice vysoké nároky jednak z hlediska čistoty, protože i malé znečištění se dokáže dramaticky projevit na opotřebení, tak i oxidační stability.

Jinými slovy potřebujeme, aby mazací olej, který je ve své podstatě směs kapalných uhlovodíků, také nepodléhal opotřebení (tzv. degradaci resp. stárnutí). To se částečně dá zajistit vhodným výběrem stabilní formulace samotného základového oleje, ale dnes se takřka ve všech formulacích mazacího oleje výhradně používají přídavné látky – antioxidanty, který této degradaci do značné míry dokáží zabránit. Antioxidant se tedy přidává do formulace oleje jako aditivum v poměrně malé koncentraci (typicky okolo 0,5 % koncentrace) a prodlužuje životnost mazacího oleje, ale zejména zabraňuje tvorbě produktů degradace oleje, které následně mají za následek vznik úsad v mazacím systému což je častou příčinou poruch a selhání točivých strojů. Antioxidant se průběžně vyčerpává, čím náročnější jsou provozní podmínky, tím je úbytek antioxidantů rychlejší.

Od levných řešení nečekejte zázraky

Antioxidantů pro mazací oleje existuje celá řada, a i zde zpravidla funguje logická úměra, že ty lepší jsou dražší, takže nelze automaticky očekávat, že pokud bude primárním kritériem cena mazacího oleje, takže dostaneme ta nejlepší aditiva ve vysoké koncentraci. Zásadní je, že díky technologii RULER, která umožňuje sledovat koncentraci antioxidantů v olejích a MPC, pro sledování potenciálu oleje k tvorbě úsad v mazacím systému, začala firma Fluitec intenzivně ovlivňovat vývoj aditiv, protože přesně dokázala identifikovat, jaké antioxidanty fungují, jaké ne, a které dokonce mohou podporovat tvorbu úsad v mazacím systému.

Pro zajištění spolehlivého provozu turbín u zákazníka navrhli tribologičtí specialisté společnosti Intribo provést tzv. doaditivaci mazacího oleje, jak je označován postup, kdy jsou do mazacího oleje přidávány antioxidanty, případně další aditiva (např. protipěnivostní přísada), pokud jejich koncentrace klesla, ale ostatní vlastnosti oleje jsou stále plně srovnatelné s novým olejem. Doaditivace je bezpečnější, levnější a efektivnější způsob údržby oleje než jeho celková výměna nebo částečná obměna.

Pro tuto konkrétní akci byl zvolen produkt Decon AO americké firmy Fluitec, kterou Intribo v ČR zastupuje. Ta svoji profesionální historii zasvětila studiu a pochopení chování mazacích olejů ve strojích a přišla s celou řadou technologií (RULER, MPC, TOPP, ESP, Solvancer a další), které umožňují pochopit souvislosti v chování olejů a strojů, a velice efektivně antioxidanty v olejích sledovat a také průběžně do mazacích olejů doplňovat.

Klíčem je správná konstelace

Aby princip doaditivace splnil očekávání, je potřeba zvolit správný typ aditiv a správný postup. Obvyklý přístup je, že aditiva se rozmíchají v sudu s olejem a tento koncentrát se načerpá do stávající olejové náplně za provozu stroje, a je hotovo. Právě kvůli tomuto postupu, který při nevhodné kombinaci složek v řadě případů vedl k selhání maziva, doaditivaci takřka všichni výrobci strojů i olejů dlouho zakazovali.

Doaditivace DECON je schválena pro použití od firmy SIEMENS jako významného výrobce turbín.

Až právě díky firmě Fluitec, která přišla s inovativním postupem zaručujícím (jako jediný) úspěšnost doaditivace, se přístup řady výrobců i provozovatelů změnil. Kombinuje prémiové, velice účinné antioxidanty, které ani po vyčerpání netvoří nerozpustné nečistoty a zaručují vysokou oxidační stabilitu i velice namáhaných mazacích olejů, se syntetickým olejem Decon. Ten zajistí dokonalé rozpuštění přísad, ale zejména pomůže zvýšit stávající olejové náplni rozpouštěcí schopnost a poskytne tak oleji ochranu proti nežádoucí tvorbě úsad.

Dnes je tento úspěšný produkt dodáván pod označením Decon AO a je to jediný systém oficiálně doporučovaný výrobci strojů. Aby provozovatel měl naprostou jistotu i garanci, že doaditivace nepředstavuje žádné riziko pro provoz stroje, provádí specializovaná laboratoř test kompatibility dle normy ASTM, který ověří ze vzorku mazacího oleje ze stroje, že aplikace Decon AO skutečně poskytne očekávaný výkon.

Jan Novák ale upozorňuje, že ne každý olej aditivaci zvládne. Pokud není pro tuto metodu vhodný, nebo je už natolik degradovaný, že ani filtrace by neměla kýžený  efekt, tak je potřeba jej vyměnit za nový. „Naše technologie jsou natolik pokročilé, že jsme schopni stroj na takovou výměnu perfektně připravit.“ Tradiční postup je,  že se olej jednoduše vypustí a načerpá nový, jenomže ve stroji vždycky část původní náplně zůstane a tento zbytek má samozřejmě jiné chemické složení, nehledě na to, že v něm roky vznikaly úsady. Nový olej může tyto úsady uvolnit a způsobit stroji problémy. „Známe i případy, kdy firmy aplikují novější generaci oleje, protože stará už není k dispozici, ale chemické složení se v průběhu času mění, i když jde stále o tutéž značku. Může se tak stát, že nový olej nemusí být úplně stoprocentně kompatibilní s tím, jehož zbytky ve stroji zůstaly. Navíc tento nový olej částečně absorbuje zbylé nečistoty a jeho životnost se tak okamžikem aplikace může snižovat až o desítky procent.“
Znovu tak nastupují na scénu unikátní metody, které dokážou stroj na výměnu oleje připravit tak, že se do starého oleje ve stroji přimíchají speciální aditiva, která  umožní stroj vyčistit zevnitř. Aditivace způsobí, že se většina úsad a nečistot dostane do vznosu a teprve poté se olej vypustí. „I tak uvnitř stroje zůstane 5—10 %  starého oleje obohaceného o speciální aditiva, avšak tyto zbytky už novou náplň nepoškozují,“ říká dále Jan Novák, podle něhož však nemají časté výměny oleje bez tribotechnické diagnostiky zamýšlený účinek; stroj před poškozením neochrání.
„Přes 90 % výměn je zbytečných, ba dokonce někdy až škodlivých. Přístup, který se mi zdá v oblasti péče o stroje smysluplný, je zaměřit se na pravidelnou prevenci a  kontinuální udržování oleje v dobré kondici. Návratnost těchto investic bývá v řádu jednotek měsíců, protože výrazně klesne prostojovost z důvodu poruch strojů.  Navíc také naplňujeme jeden z moderních trendů, protože v současnosti je tlak na co nejmenší spotřebu olejů a všeobecně na snižování produkce oxidu uhličitého,  velmi silný. Tím, že prodloužíme životnost olejových náplní, pomáháme i životnímu prostředí,“ uzavírá Jan Novák, držitel prestižního certifikátu CLS.

Ing. Jan Novák, CLS

Techmagazín č. 11/2023