Konference Údržba pro TOP manažery 2024

„Moderní údržba – inteligentní řešení pro udržitelný svět“
Dovolujeme si Vás i Vaše známé pozvat na tradiční konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2024. Tématem setkání je v letošním roce „Udržitelný svět“, ke kterému může údržba moderními technologiemi a postupy výrazně přispívat.

Na konferenci se můžete setkat s našimi kolegy, budou tu pro Vás u firemního stánku KLEENTEK po celou dobu konání. Obrátit se na ně můžete se svými dotazy.

Problematika udržitelného rozvoje je podpořena celým světem, který na mezinárodním poli OSN stanovil globální cíle udržitelného rozvoje. Hospodářský rozvoj patří k hlavním pojmům udržitelného rozvoje, je však třeba tuto ekonomickou část rozvoje propojit s dalšími dvěma základními oblastmi, kam patří také část sociální a environmentální, která bývá mnohde označována jako cíl hlavní. Aby bylo dosaženo „Udržitelného světa“ je třeba tyto základní pilíře budovat všechny najednou.

Moderní technologie v údržbě umožňují provozovat strojní zařízení za podmínek, které nejsou provázeny plýtváním zdroji a energiemi a tím se snaží podporovat kvalitní životní prostředí. Pojďte se s námi podělit o Váš postoj k udržitelnému světu představený moderní diagnostikou, využitím dat k získání významných informací o provozu strojních zařízení a o Váš postoj k zajištění provozu zařízení prostřednictvím kvalitní práce personálu.