DH / Dehydrátory


DEHYDRÁTORY SÚ SCHOPNÉ “VYSUŠIŤ” NIELEN OLEJ, ALE CELÝ OLEJOVÝ SYSTÉM STROJA. SÚ SCHOPNÉ ODSTRÁNIŤ AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO VODY ZO STROJA.


Ako vám DH zníži náklady


JEDEN GRAF POVIE VIAC AKO TISÍC SLOV

Zvýšený obsah vody postupne oslabuje účinok aditív, skracuje sa životnosť oleja a prejavujú sa typické znaky – zvýšená prevádzková teplota, trhavý pohyb stick-slip, zalepenie filtrov, nedojazd do krajných polôh, zvýšená hlučnosť čerpadiel a pod. To všetko dehydrátory anulujú.