DH / Dehydratory


Dehydratory usuwają wodę nie tylko z olejów, ale również z wnętrz układów olejowych. Za ich pomocą można usunąć z maszyn każdą ilość wody.


W jaki sposób DH obniża koszty


Jeden wykres zastąpi tysiąc słów

Podwyższona zawartośc wody w oleju sukcesywnie obniża wpływ dodatków uszlachetniających, skraca żywotność oleju. Pojawiają się typowe objawy takie jak podwyższona temperatura, narastanie zjawiska stick-slip, zatykanie filtrów, obniżona precyzja ruchu, wysoka głośność pomp itp. Te wszystkie zjawiska DH eliminuje.