Životní prostředí

Z čistého oleje budete mít radost nejen vy, ale i naše matička
země. Ulevíme jí totiž od negativních vlivů odpadního oleje.

Předcházení vzniku nebezpečných odpadů

Nedáme odpadu šanci

Z pohledu hierarchie nakládání s odpady je nejdůležitějším krokem předcházení jejich vzniku a dále příprava k opětovnému použití. A to je naše krédo a naše práce. Dovedeme tyto dva nejdůležitější body naplnit v oblasti olejů, kapalných maziv. Odpad tedy nevzniká. Díky tomuto přístupu prodlou­žíte životnost olejů a snížíte množství odpadních olejů. Takovému postupu se v terminologii zákona o odpadech říká „opětovné použití a předcházení vzniku odpadů“. Pokud Vám pomůžeme snížit množství nebezpečných odpadů, sníží se i nároky na evidenční povinnosti, které máte jako původce odpadů.

Odpady
Podpora

Ekologické poradenství

Poradíme vám, jak zatočit s odpadem

Ve spolupráci se špičkovými odborníky jsme schopni zabezpečit technologické procesy tak, aby odpady v oblasti olejů, kapalných maziv, nevznikaly. Jsme schopni se podílet na programu systému enviromentálního řízení a auditu EMAS.

Rešíte krizovou situaci a potřebujete okamžitou pomoc? Volejte krizovou linku: +420 602 223 236

Naše služby

Instalace je pouze začátek

Kleentek není pouze technologie čištění olejů. Je to zároveň množství zkušeností a znalostí. Své zákazníky učíme využít maximum možností Kleenteku, pomáháme jim v krizových situacích a spolupráci stavíme na dlouhodobém partnerství.

  • Servisní čištění olejů

  • Odlučování
    vody z olejů

  • Laboratorní rozbory

  • Krizová řešení

  • Partnerské poradenství

  • Školení a vzdělávání

  • Podpora a servis

  • Operativní leasing

Chcete snížit své náklady?

Analýza nákladů zdarma

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud si nejste jistí, zda by vám investice do technologie Kleentek přinesla užitek, nechte si zdarma provést analýzu nákladů. Zjistíte, jaká je skutečná návratnost této investice. Pak budete mít jasno.

2018 © Kleentek, spol. s r.o.